Příprava na stáří

Kdy si lidé začnou uvědomovat nutnost nějakým způsobem se připravovat na stáří a život odkázaný na starobní důchod? Pomysleli jste například ve třiceti a přiznejte se, opravdu vážně, že byste měli začít šetřit na důchod? Příprava na stáří je důležitá a lidé střední generace by si tuto skutečnost měli začít, ač chtějí či ne, připouštět!
 

Už je pozdě?

V drtivě většině případů různé výzkumy poukazují na fakt, že se lidé na stáří začínají připravovat, možná silné slovo, spíše si stáří začínají připouštět, okolo padesátého roku života. Je už to příliš pozdě nebo mají ještě spoustu času? Spolu s rostoucím průměrným věkem života si v dnešní době uvědomit „připravit se“, nejen po stránce finanční, možná pro někoho v takto pokročilém věku, není žádná tragédie.